VIBE fesztiválkutatás 2019

A Vibe fesztiválkutatás módszertana mintavétel szempontjából a hasonló helyzetű fesztiválkutatások tapasztalatait használta fel. A vizsgálat kérdőíves adatfelvételi módszert követett, véletlenszerű mintavételi eljárás alkalmazásával. A kutatás egyik célja feltárni, hogy a fesztivál mint szocializációs tér milyen hatással van a fiatalokra. Továbbá vizsgálatra került a fiatalok politikai, kulturális és szabadidő-töltési tevékenysége, pártszimpátiája, illetve a fesztiválhoz fűződő viszonyát. Emellett a lekérdezés kiterjedt a fesztivál-látogatók családi, iskolai, fogyasztói, kommunikációs és kulturális státusára is.

A kutatás reprezentatív, a megbízhatósági szint 95%, a hibahatár 5%. 420 válaszadó került a mintába. A lekérdezés 10 és 22 óra között a fesztivál teljes időtartamát lefedte.

A kérdőíves lekérdezés az YZ Intézet - Magyar Ifjúsági Központ, a Vibe Events Management és az Országos Magyar Diákszövetség együttműködésében valósult meg. A kutatás szakmai referense Szabó Júlia szociológus. Az adatgyűjtés során a kérdőíves munkában a kutatásvezetőn kívül 17 kérdezőbiztos és 3 koordinátor vett részt.