Kolozsvár-kutatás

A kutatás célja feltárni a kolozsvári magyarok médiafogyasztási szokásait, nyelvhasználatát, jövőképét, illetve a magyar közösséget érintő fontosabb kérdésekről alkotott meglátásait. A célcsoportot tehát a Kolozsváron és a város vonzáskörzetében életvitelszerűen tartózkodó magyar lakosság képezi. A kutatás főbb témái a médiafogyasztás, jövőkép, nyelvhasználat és közösség körül körvonalazódnak, ezeknek vizsgálata pedig kérdőíves módszer segítségével történik.