Kolozsvár jövőkép kutatás

A Kolozsvár 2020. kérdőíves kutatás az YZ Intézet egy hiánypótló projektje, melynek célja a kolozsvári magyar anyanyelvű lakosság igényeinek, meglátásainak felmérése, a kolozsváriakat érintő problémákkal kapcsolatban. A célközönség a Kolozsváron és annak körgyűrűjén elhelyezkedő kisebb településeken élő, valamint Kolozsváron tanuló egyetemista magyarok. A kutatás megközelítőleg 1000 mintát feldolgozva ad képet a jelenlegi kolozsvári helyzetről.

A kutatás menete

A kérdőív több témakört dolgoz fel, a kérdések a városvezetés minőségére, médiafogyasztásra, identitástudatra, politikai nézetekre, nyelvhasználatra, szabadidős tevékenységekre, képzési szintre és családi állapotra vonatkoznak. Így a kutatás eredménye segítségül szolgál abban, hogy feltárjuk a kolozsvári magyar anyanyelvű lakosság igényeit, pótoljuk és javítsuk a hiányosságokat.

A kutatásvezető Kiss Tamás, szociológus, aki kérdések összeállításán túl a kutatás területeit és a kvótát is meghatározta, hogy az a magyar népesség arányát szem előtt tartva reprezentatív legyen. A kutatás koordinátora Both Eszter Orsolya, aki a lekérdezés és a terepmunka munkafolyamatait vezette.

A terepmunka 2019. decembere és 2020. januárja között zajlott. A lekérdezés 39 kérdezőbiztos segítségével történt, akik összesen 54 kérdőív csomagot kaptak kézhez. A teljes minta 46 városi, 4 egyetemi és 6 vidéki, azaz peremterületi csomagból áll. 

A kiadvány a YZ Intézet Issuu oldalán lapozható.